Lokalpolitik

I en tid av extrem individualism och privatiseringar står vi inför stora utmaningar för att genomföra en politik som gynnar den gemensamma välfärden. Det är dags att välja vägen tillbaka till social demokrati, en svensk modell som byggt det fina land vi bor i. En god gemensam välfärd där fler har det bra gör att samhället utvecklas. Alla har olika förutsättningar och vi tycker att rättvisebegreppet är centralt och vi respekterar varandras olikheter.

Vår kommun är långsträckt och med olika förutsättningar för sysselsättning i norr eller söder. Vi har en förhållandevis låg arbetslöshet totalt och tack vare besöksnäringen har även våra ungdomar en god möjlighet till arbete. Ett nära samarbete mellan gymnasieskolan, vuxenutbildningen och näringen i kommunen

ska skapa utbildningsmöjligheter i branscher som är aktiva här och som ger arbete efter slutförd utbildning.