Valplatform 2014

Jobben kommer först!

I dag känner sig många svikna av samhället. De generella välfärdssystemen känns urholkade och arbetslösheten har bitit sig fast på en hög nivå. Allt detta är en grogrund för både uppgivenhet och extrema åsikter som kan användas av populistpartier som har skenbart enkla lösningar på svåra problem.
En huvuduppgift för oss Socialdemokrater är att återställa förtroendet för samhället och vår gemensamma välfärd. Människor ska inte behöva frukta sjukdom och arbetslöshet. En avgörande faktor för att detta ska lyckas är en framgångsrik jobbpolitik. Arbete till alla som kan och vill arbeta är ett av Socialdemokratins viktigaste mål. Arbete är en grund för god ekonomi och generell välfärd, men har också stora värden för den enskilda människan. Ett gott arbete ger ett socialt sammanhang, personlig utveckling och möjlighet att förverkliga sina livsdrömmar. En framgångsrik jobbpolitik måste bedrivas på alla politiska nivåer och i Malung-Sälens kommun vill vi Socialdemokrater:


-fortsatt utveckla samverkan mellan skola och näringsliv för ykesförberedande gymnasieprogram.
-än mer ta till vara vuxenutbildningens möjligheter för kompletterings-, omställnings- och yrkesutbildning.
-via vårt näringslivsråd utveckla dialogen med våra lokala företag och deras branschorganisationer för att hitta framgångsrik samverkan mellan kommunen och vårt lokala näringsliv.
-förnya och anpassa vårt kommunala turistbolag för att möta den destinationsutveckling som pågår i SITE-området. (SITE: Sälen, Idre, Trysil, Engerdal) och utökad samverkan med vårt näringslivskontor.
-arbeta för att en av våra basnäringar, turismen, utvecklas till helårsverksamhet. Därför ska kommunens förvaltning och våra kommunala bolag delta offensivt i arbetet med flygplatsen i Sälenfjällen.
-fortsatt arbeta för förbättrade kommunikationer, både fysiska men också bredband och mobiltäckning. Just nu fokuserar vi extra på bevarande och utveckling av Västerdalsbanan, och dess möjligheter att lyfta tunga godstransporter från landsväg.
-via vårt planforum se till att vårt näringslivskontor tillsammans med andra kommunala aktörer kan agera snabbt, kompetent och serviceinriktat i näringslivsfrågor. Detta ska underlätta för både nyetableringar och befintliga företag, och öka vår attraktionskraft.


Landsbygdsutveckling

Landsbygdsutveckling är inget isolerat politikområde utan påverkas av bland annat näringslivsutveckling, kommunal kärnverksamhet och kommunikationer i vid mening. I vår geografiskt stora kommun finns stora variationer i behov, villkor och näringsliv. Detta ställer krav på flexibilitet. Vi vill behålla våra genuina småbyar men även ha en ”storstad” i Sälenfjällen med drygt 60 000 gäster varje vecka under vintersäsongen. Turismen är en snabbt växande näring som ger många arbetstillfällen men samtidigt ställer speciella krav på kommunal service.
”Hela Sverige ska leva” är ett etablerat begrepp. För att ”hela kommunen ska leva” vill Socialdemokraterna i Malung-Sälens kommun:


-fortsatt utveckla samverkan mellan privata, offentliga och ideélla aktörer, och via vårt näringslivskontor säkra kunskaper om möjlighet till utvecklande projekt i den nya programperioden inom olika EU-program.
-fortsätta att öka kunskaperna och möjligheterna inom LOU, lagen om offentlig upphandling, hos både vårt lokala näringsliv och förtroendevalda.
-via näringslivskontoret öka kommunens kompetens inom kollektivtrafiken för att kunna göra trafikbeställningar som gynnar landsbygdsutveckling.
-i bred samverkan arbeta för kraftfull utbyggnad av bredband och god mobiltäckning.
-beakta effekter på landsbygdsutveckling vid övergripande politiska beslut.
-alla på vårt näringslivskontor har landsbygdsutveckling som en naturlig del i arbetet. Vi har en landsbygdsutvecklare med specifika arbetsuppgifter, men sårbarheten minskar om ansvaret delas av hela avdelningen.