Malung Sälens fullmäktigelista inför valet 2014

1. Kurt Podgorski, kommunalråd Malungsfors
2. Bitte Lindberg Ås, företagare Malung
3. Hans Unander, målare Skeret
4. Lilian Olsson, undersköterska Transtrand
5. Jan Jespersen, ombudsman Jägra
6. Sofia Söderström, sjukgymnast Albacken
7. Jörgen Norén, ingenjör Mobyn
8. Carina Albertsson, pedagog Malung
9. Johnny Skottheim, pensionär Lima
10. Åsa Hedlöf, överförmyndare Kittarna
11. Jörgen Eriksson, butikssäljare Sörsjön
12. Elin Sandgren, sotare Yttermalung
13. Bengt Nilsson, pensionär Grönland
14. Maggie Ahlbin, företagare Sälen
15. Ronny Larsson, chaufför Malungsfors
16. Maria Olsson, förskolelärare Romarheden
17. Anton Frid, servitör Husom
18. Birgitta Örjas, pensionär Grönland
19. Håkan Oskarssson, vaktmästare Malungsfors
20. Anneli Johansson-Tauni, undersköterska Grönland
21. Kjell Edvinsson, elektriker Västra Utsjö
22. Carola Ivarsson, undersköterska Backbyn
23. Kjell Jansson, VD Grönland
24. Ann-Sofie Lindgren, undersköterska Sälen
25. Ronny Sandin, sågverksarbetare Malungsfors
26. Sanubar Mammadova, Malung
27. Lars Nyman, virkesmästare Lima
28. Monica Landström, kokerska Myckelbyn
29. Lars Björlin, personlig assistent Grönland
30. Eva Tranberg, arbetsförmedlare Yttermalung
31. Leif Isaksson, ombudsman LO Storbyn
32. Anna-Lena Jespersen, skolassistent Jägra
33. Bo Olsson, polisinspektör Sillerö
34. Ulla-Britt Fahlström, pensionär Horrmund
35. Pär Unander, industriarbetare Kittarna
36. Anna Olsson, Malungsfors
37. Jan Öhman, ombudsman Sälen
38. Bengt Albertsson, Backbyn
39. Kristoffer Strömgren, politisk sekreterare Lima
40. Bo Lindqvist, chaufför Sälen
41. Karl-Gustav Sundén, fastighetsskötare Yttermalung
42. Murshud Mammadov, Malung